Lentink advies?

Skip to main content

De grootste waarde van ICT-bedrijven? Die zit in de hoofden van medewerkers. Investeren in kennisontwikkeling en personeelsbehoud is daarmee cruciaal, maar dat moet wel hand in hand gaan met rendementsontwikkeling.

“Vooral dat laatste is nog wel eens een uitdaging”, weet Steffan Wentink, senior manager controlepraktijk bij Lentink. “Veel ICT-bedrijven werken met vaste contracten en prijzen, maar daarnaast is er sprake van extra omzet uit extra serviceuren of overige zaken buiten een contract om. Je moet goed inzicht hebben in urenbestedingen om je werkelijke rendementen per opdracht of klant te bepalen en daarop te kunnen sturen. Daar help ik ICT-ondernemers bij.”

Aandacht voor beheersing en beveiliging

Lentink kan ICT-bedrijven uiteraard ook op andere vlakken ondersteunen, ook bij complexe vraagstukken met branchespecifieke aandachtspunten. “Klanten van ICT-bedrijven vragen bijvoorbeeld steeds vaker naar hoe je de interne beheersing en beveiliging geregeld hebt. Wij kunnen de daarvoor benodigde ISAE3402-verklaring verzorgen.”

Kennis van overnames en waardebepalingen

Verder heeft Lentink de expertise in huis om bijvoorbeeld inkoop door nieuwe aandeelhouders of overnames van branchegenoten te begeleiden. “Dan gaat het niet alleen om kennis van waardebepalingen. We zien ook vaak dat binnen ICT-bedrijven sprake is van een meerhoofdige leiding, met uiteenlopende belangen. Ook dat moet je in zo’n proces goed kunnen managen.”

Leave a Reply