Lentink advies?

Skip to main content

Verwerkersovereenkomst

Bent u een klant van ons?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u in veel gevallen verplicht om een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten, omdat wij namens u persoonsgegevens zouden kunnen verwerken.

Om u hierin te ondersteunen hebben wij een standaard verwerkersovereenkomst voor u opgesteld. Deze verwerkersovereenkomst is onlosmakelijk verbonden aan onze algemene voorwaarden.

We willen u verzoeken de overeenkomst te downloaden, te ondertekenen en één exemplaar te verzenden naar privacy@lentink.org

Download hier de standaard verwerkersovereenkomst.