Lentink advies?

Skip to main content

Sportbonden opereren in een complex speelveld met tal van stakeholders. Dat vraagt om een accountant die het speelveld kent én meedenkt over manieren om de dienstverlening naar een nog hoger niveau te tillen, weet sectorspecialist Laurens de Graaf.

Als senior manager in de controlepraktijk ondersteunt hij diverse sportbonden. “Ik daag mezelf bij een controle altijd uit om met adviespunten te komen op het gebied van structuur, strategie, fiscaliteiten, compliance en interne beheersing. Mijn doel? De controlepunten op maximaal 1 A4, de adviespunten op minimaal 1A4. Zodat ze planning & control echt naar een hoger niveau kunnen tillen.”

Schaken op meerdere borden

Daarbij houdt Laurens altijd in zijn achterhoofd dat directie en bestuurders schaken op meerdere borden. Ze hebben te maken met verenigingen en leden, maar ook bijvoorbeeld met de eigen werkorganisatie en overheden. “Het kan een behoorlijke uitdaging zijn om iedereen tevreden te houden en inkomsten uit verschillende bronnen veilig te stellen. Het is prettig als je daar vertrouwelijk over kunt sparren met iemand van buiten de bond.”

Gedetailleerde kennis van de branche

Prettige meerwaarde daarbij is dat Lentink de wereld van de sportbonden goed kent. En dus ook de specifieke aandachtspunten op het gebied van fiscaliteiten en financiën. “Hoe is het geregeld met de BTW pro-rata regeling? Heb ik alles goed geregeld met betrekking tot de vrijwilligersvergoedingen? Hoe moet ik omgaan met barter transacties (met name bij sponsoring)? Heb ik de werkkostenregeling fiscaal optimaal georganiseerd? Daar denk ik graag over mee”, zegt Laurens.

Oog voor structuur, governance en compliance

Dat geldt ook voor vraagstukken op het gebied van structuur, governance en compliance. Van een directie- of treasurystatuut tot de Code Goed Sportbestuur of het instellen van een financiële commissie vanuit de ALV; door de uitgebreide sectorkennis kan Lentink gericht meedenken en adviseren.

Leave a Reply