Lentink advies?

Skip to main content

Bouwers en installateurs geven vorm aan het Nederland van morgen. Financiële projectbeheersing en werkkapitaalbeheersing zijn daarbij van cruciaal belang, weet sectorspecialist Steffan Wentink.

Zijn kosteninschattingen voor projecten accuraat? Worden er niet teveel kosten gemaakt? Kan er meerwerk gefactureerd worden? Wordt er überhaupt op tijd gefactureerd en door klanten betaald? Het zijn vragen waar de senior manager in de controlepraktijk regelmatig met bouwers en installateurs over spart.

Met twee benen in de praktijk

Dat gebeurt vaak op de bouw zelf. “Het is namelijk onmogelijk om een goed financieel beeld van een project en bedrijf te krijgen, zonder dat je begrijpt wat er fysiek gebeurt. Ik krijg er dan ook echt energie van om samen met een projectleider of aannemer een bouwplaats te bezoeken, waarbij wij vanuit de fysiek uitgevoerde werkzaamheden een goed gesprek kunnen voeren over de financiële status van een project. Vaak kan je aan de hand van de fysieke bouwplaats ook al zien of een project winst of verlies gaat opleveren.”

Op de hoogte van sectorontwikkelingen

Om bouwers en installateurs goed van dienst te kunnen zijn, houdt Steffan de sectorontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Ook is hij goed op de hoogte van sectorspecifieke regels en aandachtspunten, zoals BTW-verleggingen, ZZP-regelgeving en WKA-aansprakelijkheidsrisico’s. Ook assisteert hij bouw- en installatiebedrijven bij het verkrijgen van bijzondere accountantsverklaringen, die nodig zijn voor aanbestedingen. Soms levert dat een spanningsveld op met de voorschriften van de accountants-beroepsorganisatie. “Ik denk dan in mogelijkheden, om samen met de klant toch tot een passende vorm van de verzochte accountantsverklaring te komen.”

Leave a Reply