Lentink advies?

Skip to main content

Een mooi rendement halen met vastgoed. Dat is complexer dan veel mensen denken. Lentink ondersteunt vastgoedondernemers met een scherp oog voor onder meer hun fiscale positie, financieringspositie en groeikansen.

“Locaties zoeken met een mooie potentie tot waardeontwikkeling, transformatie van oude gebouwen, investeren in verduurzaming, discussies met lokale en provinciale overheden, afstemming met de fiscus en financierders; het komt allemaal samen in de vastgoedsector. Je hebt als ondernemer gezond verstand en een langetermijnvisie nodig om succesvol te zijn in deze branche”, zegt Kees Teeuwissen, partner bij Lentink.

Rekening houden met disruptierisico’s

Plus natuurlijk een accountant waarmee je eerlijk, open en op niveau kunt sparren over investeringen en beleggingen in stenen. “Verhalen over spectaculaire transacties trekken vaak veel aandacht, maar daar tegenover staan ook grote disruptierisico’s die een grote impact kunnen hebben op de waardeontwikkeling van vastgoedobjecten. Met alle gevolgen vandien voor de resultaatontwikkeling, de fiscale positie, de financieringspositie en de verdere groeikansen die je als vastgoedondernemer hebt.”

Een scherpe blik op de waardeperceptie

Verder speelt Lentink natuurlijk een rol in het opstellen en/of controleren van jaarrekeningen voor vastgoedondernemers. “De regels op dit gebied vragen een scherp beoordelingsvermogen van een accountant. Waardering van vastgoedobjecten is primair een zaak voor vastgoedtaxateurs, maar wij gaan met onze ervaring en expertise in de vastgoedsector graag de discussie met hen aan om zeker te weten dat hun waardeperceptie is gebaseerd op correcte uitgangspunten en berekeningen.”

Leave a Reply

10