>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Dure kappersschaar, wie betaalt dat?


dinsdag 31 juli 2018, 08:00

Dure kappersschaar, wie betaalt dat?

Het MBO moet zorgen voor de basisuitrusting van een student. Denk daarbij aan een kappersschaar of koksmes. Zo moet de opleiding gegarandeerd toegankelijk blijven voor studenten, of hun ouders, met een kleine portemonnee.

KapperssetHiertoe zijn onlangs heldere afspraken gemaakt tussen het ministerie van Onderwijs, de Onderwijsraad en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs over de kostenverdeling in het MBO.

Basisuitrusting

Kern van de afspraken is dat de school zorgt voor de basisuitrusting van de student. Dit zijn de middelen die de student nodig heeft om de opleiding te volgen en examen te doen. Deze middelen blijven eigendom van de school. Voorbeelden hiervan zijn de kappersschaar en het koksmes.

Onderwijsbenodigdheden

Daarnaast moet de student zelf zorgen voor voorgeschreven onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik, zoals een laptop en werkkleding. De school bepaalt de specificaties, maar niet het merk. Bovendien dient de school hierbij de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen.

Tip: Ouders of studenten die de onderwijsbenodigdheden niet kunnen betalen, kunnen bij de school terecht voor financiële hulp. Onderwijsinstellingen beschikken over extra middelen om hen te hulp te kunnen schieten.

Extra activiteiten of faciliteiten

De school kan extra activiteiten en faciliteiten aanbieden, zoals excursies, en hiervoor een bijdrage vragen van de student. Deze kan echter niet verplicht worden aan de activiteiten deel te nemen of de faciliteiten af te nemen.

Let op! De studentenraad heeft instemmingsrecht ten aanzien van het schoolkostenbeleid. Hiertoe verplicht de school de studentenraad afdoende te informeren.

Stage

Tijdens een stage zorgt het stageverlenende bedrijf voor de benodigdheden. Levert dit problemen op, dan wordt in een gesprek met de student naar een oplossing gezocht. Lukt dit niet dan zoekt de school naar een andere stageplaats.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn