>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Zuiveringsheffing recreatiepark doorbelasten inclusief btw?


dinsdag 25 augustus 2020, 06:48

Zuiveringsheffing recreatiepark doorbelasten inclusief btw?

Exploitanten van recreatieparken moeten meestal een aanslag zuiveringsheffing betalen. Deze aanslag kunnen zij vervolgens doorberekenen aan hun bezoekers. Maar dient dit in- of exclusief btw te geschieden? Volgens de rechter hangt dit af van de omstandigheden.

Zuiveringsheffing

HuisjeU betaalt zuiveringsheffing zodat het waterschap uw afvalwater kan schoonmaken. Uw geld gaat bijvoorbeeld naar het zuiveren van afvalwater in zuiveringsinstallaties.

Doorberekenen met opslag

Onlangs kwam een zaak voor het hof Arnhem-Leeuwarden waarbij een exploitant van een recreatiepark de in rekening gebrachte zuiveringsheffing had verhaald op de recreanten. Hierbij had hij over de in rekening gebrachte bedragen geen btw afgedragen. De vraag was of dit wél had moeten gebeuren.

Forfaitair bedrag

Voor het antwoord op genoemde vraag was van belang dat de exploitant niet de zuiveringsheffing per individuele recreant had doorberekend, maar een forfaitair bedrag. Dit forfait week bovendien flink af van de werkelijke zuiveringsheffing. Die bedroeg € 9.300, terwijl ruim € 16.000 bij de recreanten in rekening was gebracht.

Vervuilingseenheden

De aanslag zuiveringsheffing wordt bepaald aan de hand van het watergebruik en de vervuilingseenheden. Zo betaalt een alleenstaande slechts één vervuilingseenheid, terwijl gezinnen met meerdere personen drie vervuilingseenheden voor hun rekening krijgen. De exploitant van het recreatiepark hanteerde daarentegen een voor iedereen gelijk tarief dat gebaseerd was op het aantal afgenomen kubieke meters water.

Doorlevering belast met btw

Het hof komt op grond van het bovenstaande tot de conclusie dat de doorberekening van de aanslag zuiveringsheffing aan de recreanten belast is met btw. Er is namelijk geen sprake van het verhalen van ieders aandeel in de aanslag op de individuele gebruiker. Dan had geen btw hoeven te worden berekend. De naheffingen omzetbelasting blijven nu dan ook in stand.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn