>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister


dinsdag 22 september 2020, 06:41

Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister

De belasting die bij aanschaf of import van een auto of motor moet worden betaald (bpm), wordt vanaf 1 juli 2021 of 1 januari 2022 gebaseerd op de inschrijving in het kentekenregister. De wetswijziging moet het verschil in behandeling met geïmporteerde auto’s wegnemen. Het voorstel staat in het Belastingplan 2021.

Tenaamstelling niet meer bepalend

AutoTot nu toe is de tenaamstelling bepalend voor de bpm. Dit leidt tot ongewenste effecten als dat tijdstip afwijkt van de inschrijving in het kentekenregister. Deze effecten worden met de wetswijziging weggenomen.

Import niet langer goedkoper

Het importeren van gebruikte auto’s is op dit moment fiscaal gunstiger dan inkoop op de binnenlandse markt. Bij inkoop op de binnenlandse markt betaalt de koper een prijs inclusief bpm. Bij import hoeft pas bpm te worden betaald, als de auto wordt verkocht aan de klant. De tijd dat de auto bij de importhandelaar in voorraad is, leidt tot een lagere bpm.

Invloed op btw?

De autobranche vreest dat de snellere afdracht van de bpm ook leidt tot meer te betalen btw, als over de bpm ook btw moet worden betaald. Verder wijst de branche erop dat de snellere bpm-afdracht tot liquiditeitsproblemen kan leiden.

Aanpassing CO2-grenzen

In het Belastingplan 2021 is ook een verlaging van de CO2-grenzen opgenomen, ter aansluiting op de technische ontwikkelingen. Die zorgen voor een lagere CO2-uitstoot, waardoor anders de opbrengst van de bpm zou dalen. Om dezelfde reden is de dieseltoeslag in de bpm verhoogd.

Goedkope energie voor openbare laadpalen blijft

Energie die wordt geleverd via openbare laadpalen wordt tot en met 2022 belast met een verlaagd tarief voor energiebelasting. Voor deze energie is tot en met 2022 ook geen ODE-opslag (opslag duurzame energie) verschuldigd. Oorspronkelijk zou deze begunstiging van genoemde energie dit jaar aflopen, maar omdat stimulering nog steeds nuttig is om tot een landelijk dekkend netwerk van laadpalen te komen, wordt voorgesteld de termijn met twee jaar te verlengen.

Let op! De voorstellen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd en zijn dus nog niet definitief.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn