>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Minder huurtoeslag door transitievergoeding


woensdag 12 september 2018, 12:46

Minder huurtoeslag door transitievergoeding

Bij ontslag van een werknemer bestaat er in veel gevallen recht op een zogenaamde transitievergoeding. Die kan ervoor zorgen dat de betreffende werknemer minder toeslagen ontvangt. Per saldo blijkt het effect zelfs negatief te kunnen zijn.

Hoogte transitievergoeding

PennenDe hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het jaarsalaris en van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. In 2018 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 79.000, of één bruto jaarsalaris als dit meer is.

Minder toeslag

Een transitievergoeding behoort tot het inkomen op basis waarvan de hoogte van toeslagen wordt vastgesteld. Hierdoor vallen toeslagen vaak lager uit.
Een voorbeeld hiervan zagen we onlangs voor de rechtbank Overijssel. Een werknemer had een transitievergoeding ontvangen. Hierdoor viel zijn toeslaginkomen hoger uit. Zijn huur- en zorgtoeslag werden hierop € 3.953 lager vastgesteld, nog meer dan de werknemer netto aan transitievergoeding had ontvangen.

Let op! Reeds uitgekeerde toeslagen worden deels teruggevorderd als blijkt dat deze achteraf lager hadden behoren te zijn.

Geen bijzonder inkomen

De rechter besliste dat de transitievergoeding niet aangemerkt kon worden als 'bijzonder inkomen'. Sommige inkomensbestanddelen die als zodanig kunnen worden aangemerkt, zoals nabetaald inkomen, kunnen namelijk voor de hoogte van de huurtoeslag buiten aanmerking blijven.

Taak voor wetgever

De rechter geeft in het vonnis aan begrip te hebben voor het gevoelen van onrechtvaardigheid van de werknemer. Het is echter aan de wetgever om de wet op dit punt aan te passen, zo merkt hij op.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn