>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Vrijwillige opkoopregeling agrarische bedrijven gestart


dinsdag 10 november 2020, 08:12

Vrijwillige opkoopregeling agrarische bedrijven gestart

Voor agrarische bedrijven die binnen tien kilometer van een Natura-2000 gebied gevestigd zijn én een hoge stikstofuitstoot hebben, komt een extra mogelijkheid om hun bedrijf te verkopen. Provincies hebben budget gekregen om deze ondernemingen aan te kopen.

VarkensVanaf 3 november 2020 is hiervoor € 100 miljoen beschikbaar, voorwaarde voor de aankoop is dat de veehouderijlocatie sluit.

Verkoopovereenkomst

Het kabinet heeft als doelstelling dat in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde natura 2000-gebieden op een bepaald stikstofniveau zit. Met de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’ kunnen provincies en agrarische bedrijven hiervoor een verkoopovereenkomst sluiten.

Vrijwillig

Provincies kunnen een agrarisch bedrijf aankopen op basis van gebiedsgerichte afwegingen. Ook kan de provincie rekening houden met het realiseren van nevendoelen, zoals het klimaatbestendiger maken van verdrogingsgevoelige gebieden. De regeling wordt aangeboden op vrijwillige basis, waarbij de provincie het initiatief neemt om bedrijven te benaderen.

Extra regeling in 2021

Voor de regeling gerichte opkoop stelt het kabinet in totaal € 350 miljoen beschikbaar. In 2021 komt nog een tweede (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar: de ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’. Deze geldt specifiek voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn