>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

‘Bruto = Netto’ voor uw vakantiekracht!


vrijdag 07 augustus 2020, 06:29

‘Bruto = Netto’ voor uw vakantiekracht!

Het is vakantietijd en dus maken veel werkgevers weer gebruik van vakantiekrachten. Geldt dit ook voor u, pas dan de scholieren- en studentenregeling toe. De vakantiekracht betaalt dan geen of weinig belasting, zodat bruto (vrijwel) gelijk is aan netto.

Scholieren- en studentenregeling

EuroDe scholieren- en studentenregeling zijn bedoeld voor scholieren en studenten met recht op kinderbijslag of studiefinanciering. De regeling komt er in het kort op neer dat u vanwege de beperkte periode waarin gewerkt wordt, minder of geen loonbelasting en minder premies volksverzekeringen hoeft in te houden.

Voorwaarden

Naast het recht op kinderbijslag of studiefinanciering is vereist dat de scholier of student ook een formulier invult en bij u inlevert. Dit formulier kan worden gedownload vanaf de site van de Belastingdienst. Het ingevulde formulier bewaart u bij de loonadministratie.

Wat is het voordeel?

Het voordeel van de regeling is dat de vakantiekracht aan het eind van het jaar geen aangiftebiljet meer hoeft in te vullen om de te veel betaalde belasting terug te krijgen. Hij hoeft dus ook niet een jaar lang op dit geld te wachten.

Corona: versoepeling regels bijverdienen

Overigens zijn de regels voor bijverdienen voor scholieren en studenten door de coronacrisis tijdelijk versoepeld. Voor bijverdienende scholieren en studenten geldt geen maximum meer waarboven de kinderbijslag en studiefinanciering in gevaar komen.

Let op! In 2021 geldt er wel weer een grens voor het maximaal bij te verdienen bedrag zonder dat de studiefinanciering in gevaar komt. Het vervallen van de grens voor de kinderbijslag is blijvend en geldt dus ook na 2020.

Heeft u vragen over de regels voor vakantiewerkers, neem dan contact met ons op.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn