>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Is de btw op een catamaran aftrekbaar?


dinsdag 07 augustus 2018, 08:24

Is de btw op een catamaran aftrekbaar?

Als zeilen uw hobby is, zou het mooi zijn als u de btw op een aangeschafte catamaran zou kunnen aftrekken. Maar is dat ook zo, als u de catamaran zakelijk gebruikt?

CatamaranDe btw op zakelijk aangeschafte goederen en diensten kunt u aftrekken. Verricht u zelf geheel of deels van btw-vrijgestelde prestaties, dan geldt de aftrek naar evenredigheid. Maar geldt dat ook voor goederen die, toeval of niet, een relatie hebben met uw favoriete hobby?

Zakelijkheid bepalend

Volgens een recente uitspraak van de rechter is de zakelijkheid bepalend. Daarbij moeten alle omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals de aard van het goed, het tijdsverloop tussen de aanschaf en de ingebruikneming, en de omstandigheid dat al of niet actief stappen zijn ondernomen die nodig zijn voor het bedrijfsmatig gebruik van het goed.

Relatie met hobby?

Dat de aanschaf van een goed of dienst een relatie heeft met uw hobby, is niet van belang. Wel zult u dan de zakelijkheid wellicht minder makkelijk aannemelijk kunt maken. Ook de rechter was van mening dat een catamaran eerder privé dan zakelijk wordt gebruikt, maar stond de aftrek op grond van de feiten toch toe.

Reclame

In de betreffende zaak had de bv van een ondernemer een catamaran aangeschaft, waarmee de ondernemer, de dga, samen met een derde deelnam aan zeilraces. De rechter hechtte geloof aan het verhaal dat het de bedoeling was om door middel van de zeilwedstrijden extra klanten te werven. De dga kon dit ook onderbouwen.

BUA

De btw op personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken in beginsel namelijk niet aftrekbaar als de kosten per medewerker of relatie in een jaar meer zijn dan € 227 exclusief btw. Omdat de dga voor de omzetbelasting een werknemer is, was de btw niet aftrekbaar voor zover hij de catamaran gebruikte.

Tip: Probeer onder de grens van € 227 te blijven, zodat de btw voor u aftrekbaar is.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn