>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor verduurzamen


maandag 07 juni 2021, 07:37

Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor verduurzamen

De Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) gaat per 1 juli 2021 weer open. Er is € 150 miljoen beschikbaar. De RVV Verduurzaming biedt fiscaal voordeel bij het verduurzamen van sociale huurwoningen in heel Nederland.

Voorbeeld van verduurzamen van sociale huurwoningen is ze aardgasvrij te maken. U kunt de vermindering verhuurderheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) via mijn.rvo.nl. De verhuurderheffing is een heffing die zich richt op verhuurders van 50 of meer huurwoningen in de gereguleerde sector.

Tip! Een voorgenomen investering al vóór 1 juli 2019 aangemeld? En is deze inmiddels gerealiseerd? Dan is het mogelijk om deze aan te melden via mijn.rvo.nl.

Heffingsvermindering RVV Verduurzaming 2021

Verhuurders met meer dan 50 sociale huurwoningen komen onder voorwaarden in aanmerking voor de RVV Verduurzaming 2021. U kunt dan een bedrag in mindering brengen op de verhuurderheffing. De hoogte van dat bedrag is gebaseerd op verbeteringen in de energieprestaties van sociale huurwoningen. Dit gebeurt door het vergelijken van het niveau voor en na de renovatie. De energielabelklasse van de NTA8800 moet met minimaal drie stappen verbeterd zijn.

Let op! Krijgt u voor de verduurzaming één of meerdere subsidies? Dan komen deze in mindering op de investeringskosten.

Voorwaarden

BouwOm in aanmerking te komen moet u als verhuurder met meer dan 50 sociale huurwoningen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent een woningcorporatie of particuliere verhuurder;
  • U moet verhuurderheffing betalen;
  • De woningen worden verbeterd met tenminste drie stappen in de energielabelklasse van de NTA8800;
  • De woningen krijgen allemaal een energielabelklasse B of hoger;
  • Een minimale investering per woning, afhankelijk van het aantal stappen in de energielabelklassen van de NTA8800;
  • De renovatiewerkzaamheden zijn binnen drie jaar na de aanvraag afgerond;
  • De woningen zijn als gerealiseerde investering aangemeld. 

Let op! Het bijhouden van een administratie is nodig voor het verkrijgen van de heffingsvermindering. Deze kan steekproefsgewijs worden aangevraagd of wanneer daarvoor aanleiding is.

Let op! Betaalde verhuurderheffing is aftrekbaar in de Vennootschapsbelasting. Momenteel loopt er een procedure bij de Hoge Raad over de vraag of de heffingsvermindering de aftrekbare verhuurderheffing verlaagt of niet.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn