>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Eigenrisicodrager worden? Aanvragen vóór 1 oktober!


vrijdag 06 september 2019, 08:39

Eigenrisicodrager worden? Aanvragen vóór 1 oktober!

Wanneer u per 1 januari 2020 eigenrisicodrager voor de ZW of WGA wilt zijn, dan moet u dat 13 weken voor de gewenste ingangsdatum aanvragen, dus vóór 1 oktober. Hetzelfde geldt voor beëindiging van het eigenrisicodragerschap. De aanvraag dient u in bij de Belastingdienst.

Meer risico, minder premie

EigenrisicodragerschapGewoonlijk bent u voor de risico's van arbeidsongeschiktheid van werknemers voor de Ziektewet (ZW) of de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) via het UWV verzekerd. U draagt dan een gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen, namelijk een deel voor de ZW en een deel voor de WGA.

Als werkgever kunt u elk jaar op 1 januari óf 1 juli kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de ZW of WGA. Als eigenrisicodrager hoeft u dat deel van de werkgeverspremies niet te betalen. Het UWV betaalt dan ook geen ziektewetuitkering uit aan uw zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Dit geldt ook voor ex-werknemers, want u blijft daar als eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor.

Voor bepaalde groepen betaalt UWV wél

Voor sommige groepen werknemers betaalt het UWV wel de Ziektewetuitkering, óók als u eigenrisicodrager bent. Het gaat om werknemers die ziek zijn door bevalling, adoptie of orgaandonatie, voor werknemers die vallen onder de no-riskpolis en voor werknemers die vallen onder de Compensatieregeling Oudere Werkzoekenden. Bij deze laatste groep neemt het UWV de betaling van de Ziektewetuitkering over na 13 weken ziekte.

Als werkgever blijft u overigens te allen tijde verantwoordelijk voor de re-integratie van alle zieke werknemers, ook als het UWV de betaling van de Ziektewetuitkering overneemt.

Voorwaarden voor eigenrisicodragerschap

Wilt u eigenrisicodrager worden? Dan mag u in de 3 jaar voor de beoogde ingangsdatum niet gestopt zijn als eigenrisicodrager. Verder moet u een garantieverklaring van een erkende bank of verzekeraar meesturen naar de Belastingdienst. Hiervoor moet u de modelgarantieverklaring gebruiken, die u op de site van de Belastingdienst kunt vinden.

Let op! Stuur de garantieverklaring bij voorkeur gelijktijdig met de aanvraag in. Een later ingestuurde garantieverklaring kan leiden tot een weigering van het eigenrisicodragerschap door de Belastingdienst. Om dat weer te kunnen corrigeren, moet aannemelijk worden gemaakt dat de Belastingdienst uit uw aanvraag had kunnen opmaken dat u een wijziging wilde doorvoeren, zo stelt de Advocaat-Generaal van de Hoge Raad in zijn advies aan de HR. Is die aanwijzing er niet, dan is herstel niet mogelijk. Het is nog even afwachten wat de HR doet met het advies.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn