>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Wel of geen btw berekenen bij medische diensten


vrijdag 05 april 2019, 11:14

Wel of geen btw berekenen bij medische diensten

Medische diensten zijn in beginsel vrijgesteld van btw. Dat is ook het geval als deze diensten via een gezondheidscentrum worden verricht. Tenzij er sprake is van het uitlenen van personeel.

Medische diensten vrij van btw

Dat medische diensten zijn vrijgesteld van btw, is gunstig voor particuliere afnemers. Voor bedrijven werkt de btw neutraal uit, want betaalde btw kan men verrekenen met af te dragen btw.

Let op! Alleen als u zelf geheel of deels vrijgestelde prestaties verricht, pakt de btw weer wel kostenverhogend uit. U mag dan namelijk de door u betaalde btw ook niet of niet helemaal aftrekken.

SportDiensten via gezondheidscentrum

Onlangs bracht een gezondheidscentrum een zaak voor de rechter waarbij het ging om de vraag of ook de medische diensten van het centrum vrijgesteld waren van btw. De inspecteur vond van niet, omdat er volgens hem sprake was van het uitlenen van personeel.

Fysiotherapeuten en psychologen

De diensten van het gezondheidscentrum bestonden uit behandelingen door fysiotherapeuten en psychologen. Zij waren bij het gezondheidscentrum in dienst. In de betreffende zaak ging het om diensten die deze paramedici verleenden aan een organisatie voor jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en onderwijs. Ook die organisatie verrichtte grotendeels vrijgestelde diensten, waardoor de btw die het gezondheidscentrum in rekening bracht, kostenverhogend was.

Geen uitlenen van personeel

De rechter was van mening dat de diensten van het gezondheidscentrum gekwalificeerd werden als medische diensten, en dus vrijgesteld zijn van btw. Er was geen sprake van het uitlenen van medisch personeel, omdat er zelfstandig werd gewerkt en niet onder verantwoordelijkheid en risico van de afnemer. Ook waren de fysiotherapeuten en psychologen niet werkzaam in het organisatorische verband van de afnemer van de diensten.

Bij uitlenen van medisch personeel wél btw

Een en ander is van wezenlijk belang voor de btw-vrijstelling, zo blijkt uit de uitspraak. Zo besliste de Hoge Raad eerder dat een bv die medici ter beschikking stelde aan ziekenhuizen, wel btw moest berekenen. De uitgeleende medici werkten toen onder verantwoordelijkheid en risico van het ziekenhuis.

Heeft u vragen over de btw-vrijstelling voor medische diensten, neem dan contact met ons op.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn