>

Lentink Internationaal - PCAOB


Sinds 17 januari 2012 heeft de audit tak van Lentink een registratie bij de Public Company Accounting Oversight Board - PCAOB - verkregen. Daarmee plaatst Lentink Audit zich onder toezicht van deze Amerikaanse toezichthouder waardoor zij werkzaamheden kan verrichten voor Amerikaanse controleplichtige ondernemingen. Lentink is momenteel al regelmatig betrokken bij dergelijke cliënten.

De registratie is verkregen nadat de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Financiële Markten (AFM),  en de PCAOB overeenstemming hadden bereikt over de wijze waarop gegevensuitwisseling door organisaties welke onder toezicht staan van de AFM met de PCAOB dient plaats te vinden.

De registratie wordt gezien als een belangrijke stap in de verdere uitbouw van de audit praktijk van Lentink voor internationaal opererende klanten.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn