>

Publieke managementletter commercieel vastgoed.


De vastgoedsector wordt normaliter gekenmerkt door een cyclische beweging van hoogte- en dieptepunten, terwijl de opgaande trend zich al enige jaren voordoet. Dit  leidt onvermijdelijk tot de vraag wanneer het keerpunt zal worden bereikt. Voor vastgoedondernemingen is het daarom van belang om een goed doortimmerde langetermijnvisie en strategie te hanteren, waarin ook rekening wordt gehouden met tegenvallers en negatieve scenario's.

Dit is de belangrijkste boodschap van deze PML (publieke managementletter) over de sector commercieel vastgoed met de titel Keerpunt nabij.

Vijf signalen staan hierbij centraal:

1. De sector bevindt zich al ver in de cyclus

2. Innovatie brengt ingrijpende veranderingen

3. Ook vastgoed is een doelwit voor cybercrime

4. Meer uitbesteden maakt fraudegevoeliger

5. Wonen krijgt steeds meer de status van beleggen

Wilt u meer weten?

Klik hier en lees meer in bijgaande brochure.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn