>

Volg ons!

De belangrijkste nieuwsitems plaatsen wij als updates op onze LinkedIn pagina. U kunt ons volgen door op de onderstaande knop te klikken.

Ook vooringevulde aangifte blijft eigen verantwoordelijkheid


donderdag 05 oktober 2017, 07:05

Ook vooringevulde aangifte blijft eigen verantwoordelijkheid

De fiscus maakt het ons makkelijk aangifte te doen door het digitale aangiftebiljet al gedeeltelijk in te vullen met bij hen bekende gegevens. U bent en blijft echter zelf verantwoordelijk voor de juistheid ervan.

WGA uitkering

Onlangs vocht een belastingplichtige zijn definitieve aanslag aan omdat deze afweek van zijn voorlopige. In de voorlopige aanslag was zijn WGA-uitkering (Werkhervattingsregeling Gedeeltelijke Arbeidsongeschikten) aangemerkt als inkomen uit tegenwoordige arbeid. Bij de definitieve aanslag werd de uitkering als inkomen uit vroegere arbeid aangemerkt en kwamen daardoor de arbeidskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting te vervallen.

Fout Belastingdienst?

Volgens de belastingplichtige was een en ander een fout geweest van de Belastingdienst, die de inkomsten in zijn vooraf ingevulde aangifte foutief hadden toegedeeld. De inspecteur bestreed dit, maar de rechter maakte aan deze onduidelijkheid een eind met de mededeling dat een belastingplichtige zelf verantwoordelijk is voor het correct invullen van zijn aangifte.

Let op! Het is dus niet van belang of een vooraf ingevulde aangifte door de Belastingdienst al dan niet correct is ingevuld. U dient een vooraf ingevulde aangifte altijd te controleren en eventuele fouten dient u zelf te herstellen.

Tip: Controle van de vooraf ingevulde aangifte is altijd raadzaam, want een eventuele fout kan ook in uw nadeel uitwerken. Door de fout over te nemen doet u zichzelf dan tekort.

Kreston AFAS Belastingdienst CreAim NBA NOB SRA
 

Transparantie
Algemene voorwaarden
Klokkenluidersregeling
Gedragscode


Huizen

Huizermaatweg 460
1276 LM Huizen
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)35-5232575

Almere

G T. Rietveldstraat 180
1333 LJ Almere
Postbus 1165
1270 BD Huizen
Tel: +31 (0)36-5486777
Hilversum
Stationsstraat 2b
1211 EM  Hilversum
Tel: 035 5232575
Twitter LinkedIn